One smile a day keeps the doctor away

Als u een GMD in deze praktijk heeft, betaalt u minder remgeld en wordt uw medisch dossier correct en volledig bijgehouden. Hernieuwing van dit GMD kan in het begin van ieder kalenderjaar door afgifte van uw identiteitskaart.
Breng steeds uw identiteitskaart mee. Dit is noodzakelijk voor het elektronisch voorschrijven van medicatie, voor het elektronisch doorsturen van attesten en het aanmaken of verlengen van een GMD (globaal medisch dossier).
Uw medisch dossier kan geraadpleegd worden door beide artsen. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is, kan u dus steeds beroep doen op de andere arts.
Voor afspraken kan u de hele dag bellen op 09 384 34 08. In de namiddag komt u terecht bij het tele-secretariaat. U kan ook steeds online een afspraak maken (zie onderaan op deze pagina). Bellen voor resultaten of andere informatie doet u het best in de voormiddag of zoals afgesproken met de arts.
Indien u een afspraak wenst voor meerdere personen, meldt u dit best op voorhand zodat wij de nodige tijd kunnen voorzien.
Huisbezoeken worden ook via het nummer 09 384 34 08 aangevraagd, liefst vóór 11 uur. Het is nuttig om ook de reden van het huisbezoek te vermelden, dan kunnen we beter de dringendheid hiervan inschatten. Huisbezoeken zijn bedoeld voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.
Voor het invullen van attesten maakt u best een afspraak. Hiervoor is tijd nodig voor inzage in het dossier en vaak is overleg met u noodzakelijk.
Dr. De Baere en Dr. Hofman zijn geconventioneerd en geaccrediteerd. Zij volgen de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen. Vanaf 2019 wordt uw getuigschrift voor verstrekte hulp digitaal doorgestuurd naar uw ziekenfonds.
Wij beschikken over een toestel om een elektrocardiogram af te nemen. Bij pre-operatief onderzoek wordt, naast een bloedonderzoek, ook een elektrocardiogram afgenomen. Als u hiervoor een afspraak maakt, voorzien we best 30 minuten.
Als u een afspraak maakt om wratten te bevriezen, meldt u dit best op voorhand. Het product dat we hiervoor gebruiken, is immers niet altijd aanwezig in de praktijk.
Deze praktijk is erkend als opleidingspraktijk. Dit betekent dat er af en toe studenten geneeskunde aanwezig zijn bij de consultatie. Vanzelfsprekend kunt u steeds, als u dit wenst, uw arts apart spreken.
Vertegenwoordigers zijn welkom elke donderdag tussen 11u30 en 12 uur (max. 4 personen).
Via "www.mijngezondheid.belgie.be" heeft u toegang tot alle gegevens over uw gezondheid: uw medische gegevens, informatie over terugbetalingen, uw digitale geneesmiddelenvoorschriften, wilsverklaringen (bijv. registratie als orgaandonor), informatie over betrouwbare gezondheidsapps, enz.